pil pil pil pil
Gaardejer Jens Michelsen
(1795-1885)
Maren Jensdatter
(1794-1871)
Gaardmand Niels Pedersen
(1811-1887)
Maren Sophie Thomasdatter
(1817-1871)
Gårdmand Jens Jørgen Jensen
(1826-1901)
Mariane Nielsdatter
(1841-1876)

Gårdmand Martin Jensen
(1873-1954)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Laura Kirstine Larsen

Gårdmand Martin Jensen

  • Født: 15 Sep. 1873, Vellingshøj Hede, Sct. Olai, Hjørring 2
  • Dåb: 26 Dec. 1873, Sct. Olai Kirke, Hjørring
  • Ægteskab (1): Laura Kirstine Larsen den 30 Dec. 1902 i Sct. Olai Kirke, Hjørring 1
  • Død: 10 Maj 1954, De Ganles Hjem, Hjørring i en alder af 80 år
  • Begravet: 15 Maj 1954, Sct. Catharina Kirkegaard, Hjørring 3

   FamilySearch #: MJXD-F2R.

Billede

  Notater:

M.J. blev uddannet ved Landbruget, var på højskole og havde efter giftermålet forskellige ejendomme, bl.a. Thirupsminde og Engdrupgård ved Hjørring; i 1933 blev Engdrupgård, hvortil hører 86 tdr. Land, overdraget til sønnen Carl, og M.J. overtog så sønnens Ejendom, Rosenvæld, der er på 22 tdr. Land, som han drev indtil 1938, da han bosatte sig i Hjørring. - M.J. var en tid medlem af sognerådet.

  Dåbsnotater:

Faddere var gårdmand Johan Jensens Hustru, Lund, samt husmand Hans Peter Sørensen, gårdmand Jens Chr. Sørensen, gårdmand Christen Peter Larsen og ungkarl Peter Nielsen, alle af Vellingshøj.

  Dødsnotater:

Refereret fra Vendsyssel Tidende 11. maj 1954:
Dødsfald:Fhv. Gdr. Martin Jensen, De Gamles Hjem, er i går død efter få dages sygdom, 80 år gammel.
Han blev født i Sct. Olai Sogn og havde forskellige gårde i Hjørrings omegn, sidst Engdrupgaard ved Frederikshavnvej. Den er nu overtaget af en søn.
Han boede i en del år i Bispensgade 72, før han sammen med sin hustru flyttede ind på De Gamles Hjem i 1950. Her døde hans hustru for et par år siden. Han efterlader udover sønnen, som driver Engdrupgaard, en søn, der er isenkræmmer i Løkken, og to døtre der er gift og bor i henholdsvis Hjørring og Sønderskov.

Billede

  Om Martin

1. Martin boede hos Gårdmand Jens Jørgen Jensen i 1880 i Sct. Olai, Hjørring. 4 4 Gaardejer. Denne begivenhed blev delt med Gårdmand Jens Jørgen Jensen, som også delte den med Gaardejer Jens Andreas Jensen (Beboer) og Niels Peter Jensen (Beboer)

2. Han blev konfirmeret den 20 Okt. 1887 i Sct. Olai Kirke, Hjørring. 5

3. Han boede hos Gaardejer Jens Andreas Jensen i 1890 i Sct. Olai, Hjørring. 6 6 Gaardejer. Denne begivenhed blev delt med Gaardejer Jens Andreas Jensen, som også delte den med Gårdmand Jens Jørgen Jensen (Beboer), Jens Jørgen Jensen (Beboer), og Lovise Thomsen (Beboer)

4. Han gjorde tjeneste i militæret i 1896 i Aalborg. ved 30. Bataljon. 7
I lægdsrullen for 1891 står der:
30 Batl.
Mødt 6/4 96, Hjemsendt 8/10 96,
Mødt 18/9, Hjemsendt 14/10 98,
Mødt 12/9, Hjemsendt 8/11 00.

5. Han boede i 1901 i Skibsby, Sct. Olai, Hjørring. 8 Tjenestetyende Agerbrug. Hos Karl Petersen i Thirupsminde. Han køber i 1903 gården af Karl Petersens Enke Marie.

6. Ejendommen Thirupsminde, i Vester Thirup Mark, Sct. Olai, Hjørring den 12 Jan. 1903. 9 Realregister.

7. Ejendommen Thirupsminde, i Vester Thirup Mark, Sct. Olai, Hjørring den 12 Jan. 1903. 10
Skøde fra Marie Pedersen til Martin Jensen på Thirupsminde. Martin Jensen køber ejendommen for ialt 24000 kr. 2000 kr. betales kontant, 11000 kr. ved en panteobligation og 11000 kr ved overtagelse af kreditforeningslån.

8. Han boede i 1906 i Vester Thirup, Sct. Olai, Hjørring. 11 Gaardejer. Denne begivenhed blev delt med Gårdejer Karl Peter Jensen (Beboer) og Laura Kirstine Larsen (Beboer)

9. Han boede i 1911 i Vester Thirup, Sct. Olai, Hjørring. 12 Gaardejer. Denne begivenhed blev delt med Gårdejer Karl Peter Jensen (Beboer), Købmand Jens Jensen (Beboer), og Laura Kirstine Larsen (Beboer)

10. Ejendommen matr. 13a i Høgsted, Vrejlev, Hjørring den 19 Dec. 1912. 13 Realregister.

11. Ejendommen matr. 13a og matr. 14f i Høgsted, Vrejlev, Hjørring den 19 Dec. 1912. 14 Skøde fra Ole Christian Jensen til Martin Jensen. Købesum 34625 kr.

12. Ejendommen Thirupsminde, i Vester Thirup Mark, Sct. Olai, Hjørring den 7 Jul. 1913. 15 Martin Jensen sælger Thirupsminde til Jens Pedersen for 30000 kr.

13. Han boede i 1916 i Høgsted, Vrejlev, Hjørring. 16 Landbrug. Denne begivenhed blev delt med Agnes Margrethe Jensen (Beboer), Gårdejer Karl Peter Jensen (Beboer), Købmand Jens Jensen (Beboer), og Laura Kirstine Larsen (Beboer)

14. Ejendommen Hørbylund Møllegaard i Hørby, Hjørring den 20 Jul. 1916. 17 Realregister.

15. Ejendommen Hørbylund Møllegaard i Hørby, Hjørring den 27 Jul. 1916. 18
Skøde på Hørbylund Møllegaard og Lille Kraghede fra Johan Peter Hæstrup til Martin Jensen. Matr. 2a, 14a, 14b, 11n nordvestlige del, 4b, 4c, 49. Købesum 65000 kr.
Otto Carlsen fra solgte nogle byggegrunde, således til mejeriet, brugsen, smeden og den 24. december 1903 solgte han Hørbylund møllegård til forvalter Johan Peter Hæstrup, Bangsbo, for 34.300 kr., der den 27. juli 1916 solgte til gdr. Martin Jensen, Høgsted, for 65.000 kr., der den 24. januar 1918 solgte til Carl Martinus Jensen, Lille Tveden, Karup, for 81.000 kr.

16. Ejendommen Hørbylund Møllegaard i Hørby, Hjørring den 24 Jan. 1918. 19 Martin Jensen sælger Hørbylund Møllegaard og Lille Kraghede til Martinus Jensen for 81000 kr.
Hørbylund Møllegaard blev efter Martin Jensen havde solgt den kaldt for Byrdal.

17. Ejendommen Højgaard i Vellingshøj, Hjørring den 4 Feb. 1918. 20 Realregister.
Skøde fra Lars Christian Weesgaard til Martin Jensen 4 feb 1918 på Højgaard matr 3a i Vellingshøj og matr 2d, 2e, 2f i Vinstrupgaard. Senere kom matr 2g til.
Skøde fra Martin Jensen til Jens Christiansen 1 okt 1925.
Gården er nu udstykket. Ejendommen lå på det der nu er Kamgræsvej 8 i Højene i Hjørring. Den var på 43 tdr. land.

18. Ejendommen Højgaard i Vellingshøj, Hjørring den 4 Feb. 1918. 21 Martin Jensen køber Højgaard i Vellingshøj (matr. 3a, 2e, 2d, 2f, 2g) for 60000 kr. af Kreaturhandler Lars Christian Weesgaard.

19. Han boede i 1921 i Vellingshøj, Sct. Olai, Hjørring. 22 Landbrug. Denne begivenhed blev delt med Agnes Margrethe Jensen (Beboer), Elna Marie Jensen (Beboer), Købmand Jens Jensen (Beboer), og Laura Kirstine Larsen (Beboer)

20. Han boede i 1925 i Engdrupgaard, Astrup, Hjørring. 23 Gaardejer. Denne begivenhed blev delt med Agnes Margrethe Jensen (Beboer), Elna Marie Jensen (Beboer), Gårdejer Karl Peter Jensen (Beboer), Købmand Jens Jensen (Beboer), og Laura Kirstine Larsen (Beboer)

21. Ejendommen Engdrupgaard i Astrup, Hjørring den 1 Okt. 1925. 24 Martin Jensen Køber Engdrupgaard (matr. 1t, 1x, 1k, 1ac og 1ak) af Jens Christiansen for 117000 kr. Engdrupgaard er på 86 td land.

22. Ejendommen Engdrupgaard i Astrup, Hjørring den 1 Okt. 1925. 25 Realregister.
Skøde fra Jens Christiansen til Martin Jensen 1 okt 1925.
Skøde fra Martin Jensen til Karl Peter Jensen 18 sep 1933.

23. Ejendommen Højgaard i Vellingshøj, Hjørring den 1 Okt. 1925. 26 Martin Jensen sælger Højgaard til Jens Christiansen, Engdrupgaard for 75000 kr. Han køber samtidig Engdrupgaard af Jens Christiansen.

24. Han boede i 1930 i Engdrupgaard, Astrup, Hjørring. 27 Landbruger. Denne begivenhed blev delt med Agnes Margrethe Jensen (Beboer), Elna Marie Jensen (Beboer), og Laura Kirstine Larsen (Beboer)

25. Ejendommen Engdrupgaard i Astrup, Hjørring den 18 Sep. 1933. Martin Jensen sælger Engdrupgaard til sin søn Karl Peter Jensen og overtager dennes ejendom Rosenvæld på Hjørring Mark.

26. Han boede i 1940 i Bispensgade 72, Hjørring. 28 Fhv. Gaardejer. Denne begivenhed blev delt med Elna Marie Jensen (Beboer) og Laura Kirstine Larsen (Beboer)


Om Martin Jensen, Engdrupgaard, Astrup, Hjørring

Om Martin Jensen fortæller Sønnen Carl bl.a.:

Far er født på en gård i Vellingshøj, nu kaldet Mellergaard; hans far var gift 2 gange og havde i første ægteskab 3 sønner og i andet ægteskab 2, hvoraf far var den yngste. Hans mor døde, da han var godt 1 år gammel, og da faderen drak meget, var forholdene i hjemmet ikke gode; klø hørte således til dagens orden. Efter konfirmationen kom far ud at tjene og havde plads forskellige steder, afbrudt af et højskoleophold samt af militærtjeneste, hvorpå han i 1901 blev bestyrer af gården Thirupsminde i Skibsby, som han året efter købte. Her boede mine forældre indtil d. 1. oktober 1912, da de overtog en gård i Høgsted, som de solgte igen d. 6. Juli 1916 og købte gården Byrdal i Hørby. Denne afhændede de d. 7. Januar 1918 og overtog så Ø. Højgaard i Vellingshøj, som de havde indtil 1925, da de købte Engdrupgård i Astrup, og her boede de til d. 1. November 1933, da de afstod gården til mig og overtog min hidtidige Ejendom, Rosenvæld på Hjørring Mark, som de drev indtil 1938, da de solgte den og flyttede til Hjørring, hvor de i nogle år boede i Bispensgade 72 og derpå fik ophold på De gamles Hjem.I Høgsted var far Medlem af bestyrelsen for mejeriet og brugsforeningen samt formand for afholdsforeningen, og mens han boede i Vellingshøj, var han en tid medlem af sognerådet.

Billede

Martin blev gift med Laura Kirstine Larsen, datter af Husmand Søren Christian Larsen og Ane Kristine Jensdatter (Krage), den 30 Dec. 1902 i Sct. Olai Kirke, Hjørring.1 (Laura Kirstine Larsen blev født den 9 Nov. 1875 i V. Horne, Horne, Hjørring 29, dåb den 13 Apr. 1876 i Horne Kirke, Hjørring, døde den 3 Jul. 1952 i De Ganles Hjem, Hjørring 30 og blev begravet den 8 Jul. 1952 i Sct. Catharina Kirkegaard, Hjørring.)


  Parnotater:

Forlovere ved Brylluppet var gårdmand Anders Jørg. Andersen i Vellingshøj og Husmand Jens Laurids Thomsen på Hjørring Mark.

Billede

Kilder


1 Rigsarkivet, KB Sct. Olai, Hjørring 1892FKVD-1914FKVD opsl 176 no. 4. Martin Jensen og Laura Christine Larsen vielse.

2 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (http://www.familysearch.org : accessed 23 Jan 2019), entry for Martin Jensen, person ID MJXD-F2R; citing Martin Jensen, "Denmark Church Records, 1484-1941", https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG8W-4KTB, "Danmark Kirkebøger, 1484-1941," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG8W-4KTB : 15 March 2018), Martin Jensen; Birth, 15 Sep 1873, 15, Rigsarkivet, København (The Danish National Archives), Copenhagen.

3 Rigsarkivet, KB Sct. Catharina, Hjørring 1949D-1958D opsl 158 no 63. Martin Jensen død.

4 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (http://www.familysearch.org), entry for Jens Jørgen Jensen; citing Denmark Census 1880 Skt. Olai, Hjørring Jens Jørgen Jensen, https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS21-T4R4?i=1321&cc=2778657.

5 Rigsarkivet, KB Sct. Olai, Hjørring 1884FKVD-1891FKVD opsl 33 no 3. Martin Jensen konfirmation.

6 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (http://www.familysearch.org), entry for Jens Andreas Jensen; citing Denmark Census 1890 Skt. Olai, Hjørring Jens Andreas Jensen, https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS21-YQ12-H?i=48&cc=2800928.

7 Rigsarkivet, LR Lægdsruller, 5. Udskrivningskreds, 1891 P Tilgangsrulle 332 - 1891 P Tilgangsrulle 580. Martin Jensen i Lægdsrulle.

8 Rigsarkivet, FT Sct. Olai, Hjørring 1901 opsl 275. Martin Jensen i FT.

9 Rigsarkivet, SP Børglum, Hjørring 1821 Sankt Olai B27-SP82 - 1956 opsl 79. Martin Jensen køber Thirupsminde.

10 Rigsarkivet, SP Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged, Hjørring 1902-1903 opsl 319. Martin Jensen Skøde på Thirupsminde.

11 Rigsarkivet, FT Sct. Olai, HJørring 1906 opsl 57 no 14. Martin Jensen i FT.

12 Rigsarkivet, FT Sct. Olai, Hjørring 1911 opsl 47 no 4. Martin Jensen i FT.

13 Rigsarkivet, SP 1832 Vrejlev B29-SP105 - 1952 opsl 164. Martin Jensen i Realregister.

14 Rigsarkivet, SP Børglum Herredsfoged 1912 B29-SP45 - 1914, Hjørring opsl 54. Martin Jensen skøde.

15 Rigsarkivet, SP Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged, Hjørring 1913 - 1915 opsl 79. Martin Jensen sælger Thirupsminde.

16 Rigsarkivet, FT Vrejlev, Hjørring 1916 opsl 18. Martin Jensen i FT.

17 Rigsarkivet, SP Dronninglund Herredsfoged Realregister, Hjørring 1903 Hørby Hørbylund Hovedgaard m. fl. B B28H - SP 127 - 1968 opsl 22. Realregister for Hørbylund Møllegaard.

18 Rigsarkivet, SP Dronninglund Herredsfoged, Hjørring 1915 3E B28H - 1916 opsl 5. Martin Jensen skød til Hørbylund Møllegaard.

19 Rigsarkivet, SP Dronninglund Herredsfoged, Hjørring 1917 3I B28H-SP54 - 1918 opsl 107. Martin Jensen sælget Hørbylund Møllegaard og Lille Kraghede.

20 Rigsarkivet, SP Hjørring, Hjørring Civilret, Realregister 1813-1961 1823 Sankt Olai B27-SP83 - 1956 matr 3a i Vellingshøj og 2d, 2e, 2f i Vinstrupgaard.

21 Rigsarkivet, SP Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged, Hjørring 1917-1919 opsl 91. Martin Jensen køber Højgaard i Vellingshøj.

22 Rigsarkivet, FT Sct. Olai, Hjørring 1921 opsl 33 no 8. Martin Jensen i FT.

23 Rigsarkivet, FT Astrup, Hjørring 1925 opsl 78 no 9. Martin Jensen i FT.

24 Rigsarkivet, SP Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged, Hjørring 1925 - 1926 opsl 5. Martin Jensen køber Engdrupgaard.

25 Rigsarkivet, SP Børglum Herredsfoged, Hjørring 1917 Astrup suppl. II B27-SP61 - 1953.

26 Rigsarkivet, SP Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged 1925-1926 opsl 563.

27 Rigsarkivet, FT Astrup, Hjørring 1930 opsl 69. Martin Jensen i FT.

28 Rigsarkivet, FT Bispensgade lige nr, Hjørring 1940 opsl 204. Martin Jensen i FT.

29 Rigsarkivet, KB Horne, Hjørring 1862FKVDJTA-1880FKVDJTA opsl 71 no 14. Laura Kirstine Larsen fødsel.

30 Rigsarkivet, KB Sct. Catharina, Hjørring 1949D-1958D opsl 336 no 72. Laura Kristine Larsen død.


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 22 Feb. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af eak.erik@gmail.com